Info

Historien

Hekshusstranda

Camping


Første sesong på Hekshusstranda camping var sommeren 1958. Drivere/grundere Ruth og Øyvind Børresen dreiv plassen i 50 år. Bygde den opp smått om senn. Stein på stein og utvidet sakte men sikkert med de små hyttene. Til Ol i 94 ble 3 hytter med dusj og wc bygget.


Plassen har hatt forskjellige drivere fra 98 og frem til 2011 da May Liss Roen tok over.

Kiosken/gatekjøkkenet har et ganske bra utvalg av både mat og drikke. For de som er søtsugne, så finnes det et godt utvalg i den sjangeren også.

Nåtidens plass

"med mange muligheter"


Hekshusstranda Camping er i dag, en perle av en campingplass ved Mjøsa sin bredde med et bredt utvalg av aktiviteter og muligheter.

Campingplassen byr på badestrand, lekeplass, båttutleie, dyr, pub, aktivitetsdager og underholdning.

PlassinstruksRo om natten

Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro, og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester.


Bilkjøring

Bilkjøring begrenses til et minimum, og skal foregå i ganghastighet. Mellom kl. 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen.


Bortvising

Personer som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig opptreden, skaper bråk eller på annen måte er til sjenanse for andre på campingplassen, kan bortvises med øyeblikkelig virkning.


Hunder og katter på camping

Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hundeeiere er ansvarlig for at hundens adferd er akseptabel på en campingplass. Alle hunder på campingplassen SKAL HOLDES I KORT BÅND HELE ÅRET, også utenom den generelle båndtvangstiden. All hund og katteavføring skal fjernes av dyrets eier. Det gjelder både på plassen og langs veier og stier hvor det ferdes andre.


Katt på campingplassen skal holdes under oppsyn og kan av hygieniske årsaker ikke slippes fritt på campingen.


Bål og grilling

Det er forbudt og tenne bål eller bålpanne på campingplassen. Benyttelse av grill er tillatt. Grillen skal stå trygt og stødig og med god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. Kald grillkull tømmes i rød beholder beregnet på brannfarlig materiell.


Lek og Ballspill

All bruk av lekeplass skjer på eget ansvar. Lekeplassen skal ikke brukes i perioden 23.00 – 08.00. Ballspill skal foregå på eget areal for dette og ikke mellom vognene.

Det er forbudt med spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre. Steinkasting på campingplassen er ikke tillatt, heller ikke på badeplassen eller brygga.


Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.


Avfall

Det finnes containere for restavfall ved porten ut fra campingen. Større søppel som pappemballasje, ødelagte stoler, bord, griller, elektrisk utstyr, fortelt, tepper osv. SKAL leveres på søppeltomten av leietaker.  Det finnes egen container for glass og metallbokser.


Vask

Bilvask er forbudt på campingplassen. Personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene. Vask av vogner og plattinger skal kun skje etter at mjøsvannet er koblet på. Brukes drikkevann til dette skal et gebyr på Kr: 150,00 betales i kiosken. Mjøsvannet kobles på så snart det er nok vann i Mjøsa.


Avreise

Dersom ikke annet er avtalt skal campingtomten eller boenheten forlates ren og ryddig senest kl 12.00 avreisedagen.


Salg av varer og tjenester

Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten drivers samtykke.


Ansvar

Campingdriver kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skader som blir påført bedriften eller andre gjester må betales av skader. (Personen som har forvoldt skaden)Ønsker deg et trivelig opphold hos oss på

Hekshusstranda Camping AS


Branninstruks1.Ansvar og trivselPå campingplassen er det mange mennesker som skal gjøre Hekshusstranda Camping AS til et sted der alle skal trives og nyte tilværelsen. Dette forutsetter at vi viser hensyn og respekt for hverandre, og tar opp ting på en saklig måte.

Beboerne har skrevet under på at de kjenner til brannunstruks og plassregler for Hekshusstranda Camping AS når de signerer plasskontrakten.

Utover dette er det noen regler som alle må følge for at lover og forskrifter for forsvarlig drift av campingplassen skal bli fulgt.


2.Vaslingsplan ved brannVed brann skal beboere vasles og evakueres, melde fra til brannvesnet, forebygge spredning av brann; ved å fjerne eller kjøle ned nærliggende vogner og isolertelt nær branngater på plassen (Branngater se kart)


HVORDAN SKAL DU OPPTRE VED BRANN:


REDDE


-Evakuer personer fra vogn,fortelt/isolertelt.

-Evakuer personer fra de nærliggende vognene.

-Utfør nødvendig førstehjelp.


VASLE


-Vasle brannvesen på telefon 110.

-Vasle vakt/plassdriver på telefon 915 94369.


SLUKKE


-Sikre brannstedet og nærliggende vogner og biler.

-Prøve og slukke, bruk brannslukningsapparater som står i nærliggende fortelt eller brannslanger som ligger ved nærmeste brannpost.

-Hjelp brannvesenet til brannstedet. Se til at veier er fremkommelige og frie for hinder.

-Daglig leder og driver følger opp leietakere som er utsatt for ulykke pga. brann eller gass.


3.Åpen ild.-Bruk av åpen ild er STRENGT forbudt, griller kan benyttes på brannsikre underlag som sand, grus eller asfalt.

 

4.Beboere skal evakueres til nærmeste møteplass.Møteplass 1: Badestranda


-Her møter alle beboere som oppholder seg nedenfor hyttene.


Møteplass 2: Plassen oppe ved søppelcontainerene.


-Her møtes alle som oppholder seg ovenfor hyttene ( alle på samme rekke som hyttene møter også på møteplass 2.


Møteplass 3: Brenner det på møteplass 1 eller 2 skal alle møtes utenfor porten oppe i Brenneriet.


En ansvarlig utnevnt av driver går til hvert av møtestedene.


5.Brannslukningsutstyr-Alle vogner skal ha eget brannslukningsapparat stående i forteltet/isolerteltet. Det SKAL være et godkjent 6 kg. Pulverapparat.

-Det skal være brannslanger montert på hver brannpost som skal benyttes ved brann. Plassdriver sørger for vannslanger til de vannpostene som hører til brannanlegget.

-Det SKAL være installert røykvarsler i vogn og isolertelt.

-Det er satt opp brannslukningsapparater rundt om på plassen på merkede plasser.


6.Gass og propan-Alle vogner og fortelt/isolertelt SKAL ha gassalarm montert.

-Gass og propan utstyr SKAL være godkjent og vedlikeholdt etter gjeldene regler.

-ALLE GASS OG PROPANFLASKER SKAL OPPBEVARES STÅENDE.


7.Interne kjøreveier-Parkering av biler etc. som reduserer bredden på veien er IKKE tillatt. ( Ikke i korte perioder heller).

-Alle leietakere skal bidra til at de interne kjøreveiene inne på campingplassen, veien ned til badeplass og båthavn, og veien til gjesteparkering er åpen for fri ferdsel.


8.Konsekvenser ved overtredelse av branninstruks.-Alle leietakere, gjester og andre som oppholder seg på Hekshusstranda Camping AS er forpliktet til å følge Brannvernloven og de retningslinjer som gjelder for gass- og elektriske installasjoner i campingvogner.

-Ved overtredelse av branninstruks for Hekshusstranda Camping AS gjelder følgende konsekvens:


1.Det gis en muntlig advarsel.

2.Ved vedvarende overtredelse eller alvorlig overtredelse første gang gis en skriftlig advarsel.

3.Ved tredje gangs advarsel sies plassen opp ved 14 dagers fraflyttningsfrist

4.Ved alvorlig overtredelse kan det medføre umiddelbar bortvisning fra plassen.

-Ved eventuell bortvisning tas disponeringsretten over av plassens driver. Leie og annet utestående må betales i sin helhet, selv om eventuell bortvisning skjer.

-


Retningslinjer ved oppsigelse av plassPlass med vogn og telt:
Det er fra 010517 IKKE lov til og selge campingvogn med plass på Hekshusstranda Camping AS.


Sies plassen opp skal vogn, telt og platting fjernes. Plassen skal ryddes ren og rakes før den overlates tilbake til Hekshusstranda Camping AS.


Sier du opp midt i en sesong skal allikevel leie betales fullt ut.


Plass med isolertelt:Når en plass med isolertelt sies opp skal vogn fjernes, plassen ryddes og isolertelt  og platting kan selges på plass. Salget skal skje i tett samarbeid med driver på campingen og alle  på intresselisten må først få tilbud om og kjøpe. Det må da lages en annonse som sendes ut til alle på intresselisten. Dette bekostes av selger men gjøres i samarbeid med driver. Ny kjøper skal hilses på og godkjenne av driver før salg kan utføres. Ved salg av isolertelt på plass skal det betales et salgsgebyr til Hekshusstranda Camping AS på Kr: 3000,00.


Når etter hvert isolerteltet begynner og bli gammelt og i dårlig stand kan plassens driver nekte videre salg og beordre det fjernet og plassen ryddet.


Før salg kan gjennomføres må tidligere eier være ajour med alle innbetalinger av årsleie og strøm.Retningslinjer bil (kjøretøy) og båt.Det er kun EN biloppstillingsplass(kjøretøy) pr. vognplass. Det er ikke lov og bruke naboens plass om han/hun ikke er på plassen. Ved besøk eller behov for bil nr. 2 SKAL disse parkeres på parkeringsplass oppe ved containerene eller nede i båthavna, Besøkende med handicapbevis må prioriteres til plassen ved vogna. Større kjøretøy, som for eksempel store varebiler og lastebiler skal finne andre alternative parkeringsmuligheter, ettersom det ikke er plass til disse på gjesteparkeringa eller inne på plassen. Dette gjelder både sommer og vintersesong.


Oppbevaring av båt er ikke tillatt inne på plassen eller i gjesteparkeringa. Båthenger skal tas med hjem eller oppbevares andre steder enn på campingplassen etter at båten er satt ut. Det er ikke lov og lagre båter eller båthengere inne på plassen hverken sommer eller vinter.


Hekshusstranda camping

Brennerivegen , 2847 Kapp   

Telefon 611 69 157


Copyright © 2017