$apiData['content']['article']['title']

Generelle Retningslinjer

 

Vi vil alle at Hekshusstranda Camping skal være et trivelig sted der alle trives. Vi må ha noen «kjøreregler» for å få til dette😊


Ro om natten:
Mellom kl: 23.00 og 07.00 skal det være ro, og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester. Hekshusstranda Camping arrangerer noen arrangement på sommeren som varer til kl 24.00, disse datoene informeres det om i god tid før arrangementet starter.


Framleie:
Framleie av vogn/plass er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra utleier. Det er ikke tillatt å låne bort vogn/plass til andre enn leier (nevnt med navn i kontrakt) og leier sin faste husstand (samme adresse i folkeregisteret), eller barn av samme husstand når disse er over 21 år.


Bilkjøring:
Bilkjøring begrenses til et minimum, og skal foregå i ganghastighet. Mellom kl: 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen.


Bortvisning:
Personer som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig opptreden, skaper bråk eller på annen måte er til sjenanse for andre campinggjester, kan bortvises med øyeblikkelig virkning. Leieavtaler kan sies opp av plassens drivere ved vedvarende uro som er til gjentagende sjenanse for andre campingjester.
Vi ber om at plassens drivere kontaktes hvis uoverensstemmelser oppstår slik at vi kan ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt.


Hunder og katter:
Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hundeeiere er ansvarlig for at hundens adferd er akseptabel på en campingplass. Alle hunder på campingplassen skal holdes i bånd, også utenom den generelle båndtvangstiden. All hund og katteavføring skal fjernes av dyrets eier. Det gjelder både på plassen og langs veier og stier hvor det ferdes andre.
Katt på campingplassen skal holdes under oppsyn og kan av hygieniske årsaker ikke slippes fritt på plassen.

 

Bål og grilling:
Det er forbudt og tenne bål eller bålpanne på campingplassen. Benyttelse av grill er tillatt. Grillen skal stå trygt og stødig og på god avstand til brennbartg materiell. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm. Kald grillkull tømmes i rød beholder beregnet på brannfarlig materiell.


Beplantning:
Du står fritt til og beplante din plass men det skal ikke plantes hekker ol. for å hindre fri ferdsel rundt plassen din. Det skal være lov og rusle som man vil på Hekshusstranda Camping AS men selvfølgelig respektere privatlivet til gjestene. Rekkverk rundt plassen skal være maks 180 cm på høyeste punkt. 
Tujaer er det ikke lov å plante da disse tørker innenfra og utgjør stor spredningsfare ved en eventuell brann.

 

Salg av Vogn/Isocamp/Telt og Platting

Sier du opp midt i en sesong skal allikevel leie betales fullt ut.

Når en plass sies opp har du mulighet til og videreselge plassen din hvis driver godtar det. Plassen må da besiktiges av driver for å se kvaliteten på plassen. Er plassen gammel og slitt og klar for utskifting kan driver beordre det fjernet. Hvis drivere har venteliste på plass må disse da først informeres om at plassen er til salgs. Det må da lages en annonse som sendes ut til alle på intresselisten. Dette bekostes av selger men gjøres i samarbeid med driver. Ny kjøper
skal hilses på og godkjenne av driver før salg kan utføres. Ved videresalg av plass betales det et gebyr til Hekshusstranda Camping AS.
Salg av plass med kun platting: Kr: 500,00
Salg av plass med platting og telt: 1500,00
Salg av plass med platting og isocamp: 2000,00
Salg av plass med platting,telt og vogn: 2500,00
Salg av plass med platting,isocamp og vogn: 3000,00
Før salg kan gjennomføres må tidligere eier være ajour med alle innbetalinger av årsleie og strøm.

 

Retningslinjer bil (kjøretøy) og båt:
Det er kun EN biloppstillingsplass(kjøretøy) pr. vognplass. Det er ikke lov å bruke naboens plass om han/hun ikke er på plassen. Ved besøk eller behov for bil nr. 2 SKAL disse parkeres på parkeringsplass oppe ved containerene eller nede i båthavna. Besøkende med handicapbevis må prioriteres til plassen ved vogna. Større kjøretøy, som for eksempel store varebiler og lastebiler skal finne andre alternative parkeringsmuligheter, ettersom det ikke er plass til disse på gjesteparkeringa eller inne på plassen. Dette gjelder både sommer og vintersesong.

 

Oppbevaring av båt er ikke tillatt inne på plassen eller i gjesteparkeringa. Båthenger skal tas med hjem eller oppbevares andre steder enn på campingplassen etter at båten er satt ut. Det er ikke lov og lagre båter eller båthengere inne på plassen hverken sommer eller vinter.

 

Retningslinjer ved bytte av vogn/telt og endringer av platting.

Vi er så nære byggestopp vi kan komme. Grunnen til dette er at plassen er liten og vi har ingen utbyggingsmuligheter. Selvfølgelig kan dere bytte vogn og restaurere plattingen deres men dere MÅ ta kontakt med ledelsen for å få godkjent planene deres. Vi har en godkjennelse på 3 meter mellom brennbart materiell men er anbefalt minst 4 meter. Det som er viktig og huske på når man bygger er at arealet mellom vognene skal deles med naboen også. 

Bygging uten tillatelse fra oss kan føre til oppsigelse av plass.

 

Konsekvenser ved overtredelse av plassinstruks:
- Alle leietakere, gjester og andre som oppholder seg på Hekshusstranda Camping AS er forpliktet til å følge Plassinstruksen og de retningslinjer
- Ved overtredelse av plassinstruks for Hekshusstranda Camping AS gjelder følgende konsekvens:
1. Det gis en muntlig advarsel.
2. Ved vedvarende overtredelse eller alvorlig overtredelse første gang gis en skriftlig
advarsel.
3. Ved tredje gangs advarsel sies plassen opp ved 14 dagers fraflyttningsfrist
4. Ved alvorlig overtredelse kan det medføre umiddelbar bortvisning fra plassen.
- Ved eventuell bortvisning tas disponeringsretten over av plassens driver. Leie og annet utestående må betales i sin helhet, selv om eventuell bortvisning skjer.

 

 

Hekshusstranda Camping AS